La Filà Realistes + Bequeteros, protagonizan la Diana Vespertina del Cavallet+