La Falla Quarts de Calatrava de Burriana presenta el musical “Diamonds”+